Vælg den rette virksomhedsform til dit nye selskab

Har du en iværksætter gemt i maven? Det er spændende at kaste sig ud i tilværelsen som selvstændig, men der er også mange ting, du skal vide, inden du starter din egen virksomhed. Du skal f.eks. beslutte dig for en virksomhedsform. Der er fordele og ulemper ved dem alle, så valget skal træffes på baggrund af dig og din situation.

Der findes en række forskellige virksomhedsformer i Danmark, men det er primært disse fire som anvendes: Enkeltmandsvirksomhed, interessentskab, anpartsselskab og aktieselskab. Skal du blot drive virksomhed i lille skala, kan du også starte en hobbyvirksomhed.

Enkeltmandsvirksomhed

En enkeltmandsvirksomhed er en simpel virksomhedsform, hvor én person ejer og driver virksomheden. Man kan sagtens have ansatte i en enkeltmandsvirksomhed, men det er ejeren alene som har ansvaret. I juridisk forstand er ejeren og virksomheden samme enhed, og ejeren hæfter således personligt for virksomhedens eventuelle gæld og beskattes personligt af overskuddet.

Til gengæld er det meget nemt at oprette en enkeltmandsvirksomhed, da der ikke stilles krav om startkapital. Der er generelt færre regler og mindre administration end ved anparts- og aktieselskaber og der er ikke samme krav til årsregnskab eller revision.

Anpartsselskab

Et anpartsselskab er endnu en populær virksomhedsform. Modsat en enkeltmandsvirksomhed så er et anpartsselskab sin egen juridiske enhed uafhængigt af ejeren. Ejeren (eller ejerne) hæfter udelukkende for de penge, som er lagt i virksomheden (minimum 40.000 kr i startkapital), og personbeskattes kun af de penge de vælger at trække ud af virksomheden (udbytteskat). Virksomhedens øvrige overskud beskattes efter regler om den lavere selskabsskat.

Udover at der minimum skal rejses 40.000 kr i startkapital, er et anpartsselskab også underlagt regler om årsregnskab og revision. Der er således mere administration forbundet med at drive et anpartsselskab, ligesom du kan have brug for at tilknytte en revisor. Årsregnskaberne skal desuden offentliggøres, og det er derfor muligt for alle interesserede at følge med i selskabets økonomi. Du kan f.eks. se regnskaber for danske virksomheder her.

Aktieselskab

Det er de færreste iværksættere, der sådan lige kan starte et aktieselskab. Et aktieselskab kræver bl.a. 400.000 kr i startkapital samt en omfattende mængde dokumentation og krav til direktion og bestyrelse. Bliver dit anpartsselskab en succes, er det dog muligt at omlægge selskabet engang ude i fremtiden.

Interessentskab

Et interessentskab minder på de fleste punkter om en enkeltmandsvirksomhed. Virksomhedsformen er underlagt samme lempelige regler i forhold til startkapital, administration, årsregnskab og revision som enkeltmandsvirksomheden, men ejerforholdet er anderledes. Et interessentskab ejes nemlig af minimum to personer – som begge hæfter personligt og solidarisk i tilfælde af underskud og gæld.

Overvejer du at indgå i et interessentskab, så sørg for at få lavet en kontrakt og en klart defineret handleplan, så i hver især ved, ved hvad der skal ske med virksomheden og er enige om det.

Hobbyvirksomhed

En hobbyvirksomhed kendetegnes ved at være udsprunget af en hobby – f.eks. smykkedesign eller fotografi. En hobbyvirksomhed skal ikke CVR-registreres, så du kan egentlig bare springe ud som virksomhedsejer på hobby-plan, hvis du har lyst. Din hobbyvirksomhed må have en omsætning på 50.000 kr. om året før du skal momsregistreres, og dit overskud (indtægter minus udgifter) skal oplyses i rubrik 20 i din selvangivelse.