Plejeseng til personer ramt af demens

seng til demensramteFor en person, der er ramt af demens, er livet fyldt med udfordringer hver dag. Alt efter, hvor fremskreden sygdommen er, vil det være frustrerende ikke at kunne kende de nærmeste familiemedlemmer og deres navne, finde rundt i nabolaget, huske hvem man er, og hvad man var i gang med. For mange forsvinder sproget lige så stille, så man til sidst heller ikke kan give udtryk for, hvad man ønsker eller spørge om hjælp.

Demenssygdom vil nu og fremover påvirke flere og flere familier, da befolkningens levealder er stigende, og da flere generelt påvirkes af sygdom, når man bliver ældre. Der er derfor øget fokus blandt politikere, i forskningsmiljøer, plejesektoren og i samfundet generelt på, hvordan man kan hjælpe dem, der rammes af demens og deres pårørende bedst muligt.

Foruden de medicinske indsatser får flere og flere kommuner oprettet tilbud, der kan hjælpe dem, der rammes af demens med fysisk aktivitet, sociale aktiviteter og kognitiv træning for at holde demenssygdommen i ro eller forsøge at forsinke dens udvikling.

Pårørende til demensramte

Der oprettes kurser og tiltag til at understøtte de pårørende, herunder især ægtefælle/partnere, da man ved, at de også er i risiko for at udvikle forskellige sygdomme, når deres rolle som personlige hjælpere i dagligdagen ender med at isolere og udmatte dem i deres forsøg på at gøre det bedst mulige for den demensramte person.

Rent fysisk kan man indrette sig med forskellige hjælpemidler, som kan hjælpe og understøtte den demente i dagligdagen i eget hjem: Det kan f.eks. være en GPS, som sørger for, at en person kan findes, når vedkommende er gået afsted fra eget hjem og ikke kan finde hjem. Det kan også være hjælpemidler, som hjælper med at bevare struktur og huske aftaler, såsom ’demensure’, som viser klokken, ugedag, årstiden samt tidspunktet på døgnet (morgen, dag, aften, nat), så hverdagen bliver nemmere at håndtere for den demensramte.


Personer, der er ramt af demenssygdom, oplever ofte uro i krop og sind, og det kan få dem til at gå hvileløse rundt, dag og nat. Søvnmønstre forstyrres af sygdommen, så det bliver svært at kende forskel på dag og nat.

Hjælpemidler til dementramte

Derfor er der udviklet forskellige produkter, som hjælper den demente med ikke at komme til skade ved at vandre rundt. Det kan f.eks. være GPS-alarmer, der bæres som ure, som skosåler eller som knapper i tøj og som giver besked til pårørende eller omsorgspersonale, hvis et vist område forlades (geo-fence), måtter, der placeres ved siden af sengen eller uden for døren og som ’sladrer’, hvis en person forlader sengen om natten. Et andet eksempel er den særlige ’demensseng’ Sentida Plejeseng, som kan køres ekstra langt ned mod gulvet om natten, så faldrisikoen mindskes, hvis sengen forlades i utide.

Der findes også hjælpemidler såsom tyngdeprodukter, robotdyr og musikterapeutiske puder og dukker, som kan bibringe en person med demens en større ro og velvære. Disse hjælpemidler betegnes under ét som (sanse-)terapeutiske hjælpemidler.