Ejeraftale – Hvorfor er den vigtig?

Ejeratale hvordanEn ejeraftale er en kontrakt, der bestemmer aftaleforholdet internt mellem flere ejere af det samme kapitalselskab (ApS eller A/S).

Hittet ved en ejeraftale er, at man ved indgåelse tvinger hinanden til at blive enige om en række meget vigtige spørgsmål angående det fremtidige samarbejde. Er du ejer eller kommende ejer af et selskab og skal indgå et samarbejde med flere ejere i et selskab, bør du overveje at udfærdige en ejeraftale, så du kan mindske risikoen for tvister.

Selve indholdet af ejeraftalen afhænger af ejernes egne holdninger og fordelingen af kapitalandelene mellem ejerne.

Hvad kan en ejeraftale benyttes til?

Nedenfor vil vi behandle nogle af de vigtigste grunde til, hvorfor en ejeraftale er vigtig. En ejeraftale kan med fordel benyttes til at forebygge følgende problemstillinger:

Beslutninger: I et samarbejde, hvor der er behov for at træffes beslutninger mellem flere parter, som én enhed, er det vigtigt at fastlægge, hvordan beslutninger træffes på generalforsamlingen. Altså hvordan træffes beslutninger i ejerkredsen? Såfremt der intet aftales, reguleres dette efter selskabsloven. Det vil altså sige, at der træffes beslutninger ved simpelt flertal (50 % af stemmerne), mens særlige beslutninger træffes med et kvalificeret flertal (typisk ⅔ flertal).

  • Beslutninger, der træffes ved simpelt flertal kan bl.a. være godkendelse af årsregnskab, hvorvidt udbytte skal betales, valg og afskedigelse af bestyrelsesmedlemmer til generalforsamlingen, valg og afskedigelse af revisor mv.
  • Beslutninger, der træffes ved kvalificeret flertal kan bl.a. være ændring af vedtægterne, kapitalforhøjelse, beslutning og fravigelse af fortegningsret, beslutning om fission eller spaltning eller beslutning om opløsning.

Ophør af fælles ejerskab: Der findes forskellige former for ophør af et fælles ejerskab. Der kan enten være tale om en enkelt ejer, der alene ønsker at udtræde fra selskabet, eller flere ejere, der ønsker dette, men hvor de resterende ejere ønsker at fortsætte virksomheden. Hvordan bør ejerne forholde sig til denne tvist?

  • Forkøbsret: Skal der for ejerne være forkøbsret på hinandens kapitalandele i tilfælde af, at en af ejerne ønsker at træde ud af virksomheden?
  • Forkøbsret ved skifte: I tilfælde af død eller konkurs mv., skal ejerne have forkøbsret til hinandens andele?

Overgang af kapitalandele: Der bør i en ejeraftale tages stilling til, hvorvidt ejerne skal have mulighed for at overdrage deres kapitalandele i selskabet tilen tredjemand. Hvis dette besluttes, skal det i så fald også besluttes, hvilke rettigheder og forpligtelser, der skal være gældende i de tilfælde. Hvordan skal kapitalandelene prisfastsættes, hvis de skal overdrages fra en ejer til en anden?

Deadlock: Der kan forekomme situationer i et ejerskab samarbejde, hvor der opstår en uløselig uenighed. I sådanne tilfælde kan det være en god ide at indføre en deadlockbestemmelse. En deadlockbestemmelse definerer, hvordan en uløselig konflikt mellem ejerne skal løses.

Udbytte: Hvordan skal deling af selskabets afkast (udbytte, arbejdsvederlag og frynsegoder) foretages? Hvordan skal selskabet udbetale dette til ejerne?

Fortrolighed: Kendskab til driften af virksomheden er essentiel for den egentlige drift. Af denne grund, kan det være vigtigt at beskytte den viden både under og efter det fælles ejerskab. Det er derfor vigtigt at tage stilling til, hvorvidt ejerne skal være bundet til en hemmeligholdelsesaftale efter opsigelse eller ophør?

Konkurrence/kundeklausul: Det kan for selskabet være nødvendigt at sikre, at ejerne pålægges kunde- eller konkurrenceklausuler både under ejerskatbet og efter ophør af ejerskabet. Det kan derfor være en god ide at tage stilling til følgende spørgsmål:

  • Må en tidligere ejer starte en konkurrerende virksomhed op?
  • Må en tidligere ejer tage sine kunder med, hvis denne starter en ny virksomhed op?

Ægtepagt: Er der krav på, at ejerne skal indgå ægtepagter med deres ægtefæller, så ægtefællerne ikke kan kræve en del af virksomhedens aktiver ved skilsmisse.

Misligholdelse: I tilfælde af at der forekommer en situation, hvor en eller flere ejere har misligholdt sine forpligtelser, er det en god ide på forhånd at aftale, hvordan misligholdelse håndteres og sanktioneres.

Vedtægter: En ejeraftale er kun juridisk bindende mellem ejerne. Alligevel kan en ejeraftale aldrig træde i stedet for selskabets vedtægter, hvilket betyder, at det ikke er bindende for selskabet. Dokumenterne kan og har oftest et overlap, og det er derfor vigtigt at sikre sig, at ejeraftalen og vedtægterne stemmer overens, da vedtægter ellers vil gå forud for ejeraftalen.

En god ejeraftale forebygger behovet for advokater senere i forløbet.

Hvordan gør man en ejeraftale gyldig?

Så snart ejeraftalen er udfærdiget, skal den blot dateres og underskrives af alle selskabets ejere. Herefter vil ejeraftalen være gyldig. Der er ikke krav om tinglysning, vitterlighedsvidner, advokathjælp eller lignende.
En ejeraftale er vigtig at få oprettet ordentligt. Du kan springe de svære trin over og downloade en allerede udfærdiget skabelon hos LegalHero, der er lavet og ajourføres af landets førende jurister her.